Informatie

INFORMATIE

HUISREGELS


In onze huisregels vindt u onder andere informatie over haal- en brengtijden, wat te doen bij afwezigheid en/of ziekte, hoe wij omgaan met eetwensen en wat onze kledingvoorschriften zijn.

OUDERCOMMISSIE


De oudercommissie is er om uw belangen en de belangen van uw kinderen te behartigen. Zo geeft de oudercommissie advies over zaken als het pedagogisch beleid, protocollen, veiligheid, hygiëne, voeding, ziekte beleid, reglementen en huisregels, maar ook over klantvriendelijkheid van de organisatie, kwaliteit van de zorg, wachtlijsten en prijsbeleid van de kinderopvang.

INSPECTIERAPPORTEN


Jaarlijks wordt er een inspectie gehouden om te bepalen of ’t Vogeltje voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

KLACHTENREGLEMENT


’t Vogeltje vindt het belangrijk om regelmatig met u te overleggen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dit lossen we graag met u op.

DOCUMENTEN


Hier vindt u de documenten, zoals ons pedagogisch beleid en algemene voorwaarden.