Huisregels

HUISREGELS

Huisregels


Haal- en brengtijden

De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 07.15h tot 18.00h. Aan de ouder(s) wordt verzocht de kinderen voor 09.30h te brengen, zodat er nog tijd is om informatie uit te wisselen. Ouders kunnen dan een spelletje met hun kinderen spelen en rustig afscheid nemen. Om 09.30h gaan de ouders weg, waarna het dag- programma van de groep kan beginnen. De kinderen kunnen vanaf 16.30h worden opgehaald. Als een kind door iemand anders dan de eigen ouder of verzorger wordt opgehaald, dienen de leidsters hierover vooraf te worden geïnformeerd. Wij geven uw kindje niet aan een onbekend persoon mee. Tussen 17.00h-18.00h zitten de kinderen niet meer in hun eigen groep, maar in de grote hal om vrij te kunnen spelen.

 

Afwezigheid kinderen

Indien uw kind op een later tijdstip of helemaal niet zal worden gebracht, vragen wij u vriendelijk ons hiervan minstens 1 dag van te voren op de hoogte te stellen. Een afmelding op de dag zelf is ook mogelijk. Deze moet dan voor 09.30h telefonisch doorgegeven worden. Onze leidsters houden dit bij.

 

Ziekte kinderen

Bij ziekte van uw kind wordt u dringend geadviseerd uw kind thuis te houden. Bij 38 graden koorts of daarboven, kinderziektes, ernstige diarree en in alle gevallen waarin besmettingsgevaar voor andere kinderen bestaat, vragen wij u om uw kind thuis te houden. De leidinggevende kan in overleg met de leidsters en eventueel geadviseerd door de GG&GD, bekijken of het kind wel/niet op het kinderdagverblijf mag komen. Als uw kind zich tijdens de aanwezigheid op het kinderdagverblijf niet lekker voelt, nemen wij contact met u op om in overleg te beslissen.

 

Ziektekosten en aansprakelijkheid

Het kinderdagverblijf gaat er vanuit dat ouders een eigen ziektekosten en WA-verzekering hebben. Kinderdagverblijf 't Vogeltje heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Voor schade die door een kind wordt veroorzaakt, zijn in eerste instantie altijd de ouders van dat kind aansprakelijk; niet het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor het zoek raken, kapot gaan en/of diefstal van kleding en andere eigendommen.

 

Eetwensen, dieetvoeding

Bij het kennismakingsgesprek informeren de ouders de leidsters over bijzonderheden zoals voeding (dieetvoeding of religieuze voedingsgeschriften) en allergie. Indien de arts speciale dieetvoeding voorschrijft die niet wordt vergoed door de ziektekostenverzekering of het ziekenfonds, dienen eventuele kosten welke gemaakt zijn door het kinderdagverblijf door de ouders te worden vergoed.

 

Babyvoeding

De baby’s hebben hun eigen behoeften en voedingsschema’s. Hier wordt natuurlijk rekening mee gehouden. In overleg met de ouders/verzorgers worden de voedingsschema’s opgesteld. Wij gebruiken Bambix, Nutrix en Nutrilon babyvoeding (1+2+3). De baby’s krijgen de fles volgens een schema, alsook vers gepureerd fruit.

 

Luiers

Wij verzorgen voor uw kind ook de luiers. Wij zijn genoodzaakt uit praktisch oogpunt papieren luiers te gebruiken.

 

Trakteren

Trakteer op feestjes bij voorkeur op gezonde dingen zoals fruit in plaats van snoep. Voor ideeën kunt u bij de leidsters terecht.

 

Kleding

De ouders dienen er voor te zorgen dat de kinderen zodanig zijn gekleed dat wanneer het nodig mocht blijken, zij gemakkelijk kunnen worden verkleed. Daarnaast gaan we er vanuit dat de kleding vuil mag worden. De ouder(s) dragen er zorg voor dat in het kledingvakje van hun kind altijd een setje met schone boven- en onderkleding aanwezig is. Wij adviseren u uw kind geen sieraden mee te geven.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn in het kinderdagverblijf niet toegestaan. Ook niet op Dierendag.

 

Hygiëne

In verband met de hygiënische omstandigheden voor uw kind, mag men de verblijfsruimtes niet met straatschoenen betreden. Er zijn speciale hoesjes beschikbaar voor straatschoenen. Wilt u voor uw kind pantoffels of speciale binnenschoenen meegeven?

 

Bereikbaarheid

Van de ouder/verzorger dient het privé -en werk adres bekend te zijn. Indien u niet bereikbaar bent, moet er een waarnemer bekend zijn. Deze persoon moet in principe bevoegd zijn om in noodsituaties namens u op te treden. Bij wijziging van telefoonnummers, adreswijziging en/of wijziging van huisarts, vragen wij u graag dit door te geven aan het personeel.

 

Wijziging dagen

Het kinderdagverblijf hanteert een minimale afname van 2 dagen. Een aanvraag voor een vermeerdering of vermindering van dagen dient schriftelijk middels een wijzigingsformulier te worden ingediend. Wijziging van dagen is alleen mogelijk als daardoor geen over – of onderbezetting in de groepen ontstaat.