Ouderbetrokkenheid

OUDERBETROKKENHEID

OUDERBETROKKENHEID


Ouderbetrokkenheid gaat zelden vanzelf. Om kinderen optimale kansen te kunnen bieden, is samenwerking met de ouders van groot belang. We nemen uw mening over wat volgens u belangrijk is voor uw kind dan ook serieus. We maken graag gebruik van uw kennis, inzichten en ervaringen om zo goed mogelijk te anticiperen op mogelijke ontwikkelingsproblemen of problemen thuis. We informeren u dan ook regelmatig over de ontwikkeling van uw kind. Op basis hiervan kijken wij samen met u naar wat u kind nodig heeft, en hoe hieraan bijgedragen kan worden.

 

Door ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, proberen we drie doelen te bereiken:

Pedagogisch doel: afstemmen van pedagogische aanpak van kinderopvang en thuis

Organisatorisch doel: ouderparticipatie door praktische hulp

Democratisch doel: informeren, adviseren en medezeggenschap


We proberen ouderparticipatie zo veel mogelijk te stimuleren. Dit doen we op de volgende manieren en momenten:

Intakegesprek

Brengen en halen

Spelinloop

Voorlezen op de groep

Ouderavonden

Oudergesprekken

Inrichten thematafels

Meedraai-ochtenden

10-minuten gesprekken

Themadagen (bijv. modeshow, Sinterklaas)


Bij de Piramide-methode wordt van ouders thuis een actieve rol verwacht. Ouders worden bovendien begeleid in hun ondersteunende rol en gestimuleerd om thuis met hun kind aan de slag te gaan met de inhoud van het thema. Ouders ontvangen voor elk thema een themaboekje met daarin:

Ouderbrief

Werkbladen

Liedjes en versjes

Praatplaat

Boekenlijst en tips & adressen

Woordenlijst met Engelse vertaling

Op deze manier kunnen ouders thuis verder gaan met het thema dat op het kinderdagverblijf wordt behandeld en wordt op een speelse manier de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind gestimuleerd.