Ouderbetrokkenheid

OUDERBETROKKENHEID

OUDERBETROKKENHEID


Ouderbetrokkenheid gaat zelden vanzelf. Om kinderen optimale kansen te kunnen bieden, is samenwerking met de ouders van groot belang. We nemen uw mening over wat volgens u belangrijk is voor uw kind dan ook serieus. We maken graag gebruik van uw kennis, inzichten en ervaringen om zo goed mogelijk te anticiperen op mogelijke ontwikkelingsproblemen of problemen thuis. We informeren u dan ook regelmatig over de ontwikkeling van uw kind. Op basis hiervan kijken wij samen met u naar wat u kind nodig heeft, en hoe hieraan bijgedragen kan worden.

 

Door ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, proberen we drie doelen te bereiken:

 • Pedagogisch doel: afstemmen van pedagogische aanpak van kinderopvang en thuis
 • Organisatorisch doel: ouderparticipatie door praktische hulp
 • Democratisch doel: informeren, adviseren en medezeggenschap


We proberen ouderparticipatie zo veel mogelijk te stimuleren. Dit doen we op de volgende manieren en momenten:

 • Intakegesprek
 • Brengen en halen
 • Spelinloop
 • Voorlezen op de groep
 • Ouderavonden
 • Oudergesprekken
 • Inrichten thematafels
 • Meedraai-ochtenden
 • 10-minuten gesprekken
 • Themadagen (bijv. modeshow, Sinterklaas)


Bij de Piramide-methode wordt van ouders thuis een actieve rol verwacht. Ouders worden bovendien begeleid in hun ondersteunende rol en gestimuleerd om thuis met hun kind aan de slag te gaan met de inhoud van het thema. Ouders ontvangen voor elk thema een themaboekje met daarin:

 • Ouderbrief
 • Werkbladen
 • Liedjes en versjes
 • Praatplaat
 • Boekenlijst en tips & adressen
 • Woordenlijst met Engelse vertaling

Op deze manier kunnen ouders thuis verder gaan met het thema dat op het kinderdagverblijf wordt behandeld en wordt op een speelse manier de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind gestimuleerd.

CONTACTGEGEVENS

Bijlmerdreef 937

1103 TW Amsterdam

BEL ONS

Tel: 020 - 6955965

© Copyright 2018. All Rights Reserved.