Oudercommissie

OUDERCOMMISSIE

OUDERCOMMISSIE


De oudercommissie is er om uw belangen en de belangen van uw kinderen te behartigen. Zo geeft de oudercommissie advies over zaken als het pedagogisch beleid, protocollen, veiligheid, hygiëne, voeding, ziekte beleid, reglementen en huisregels, maar ook over klantvriendelijkheid van de organisatie, kwaliteit van de zorg, wachtlijsten en prijsbeleid van de kinderopvang.

De oudercommissie organiseert elk kwartaal een bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats binnen de organisatie op vaste tijden. De tijden worden onderling tussen de leden afgesproken. De ouders worden tijdig op de hoogte gesteld over de bijeenkomsten.


De oudercommissie bestaat uit:


  • Rochelle Philips
  • Rizana Mohammad
  • Selita Blokland


Heeft u vragen, tips en/of opmerkingen, of heeft u een andere reden om met de oudercommissie in contact te treden?

.

.